Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Tweede zondag na Pasen

Good Shepherd Icon of Bessarabia (18th. century)
Jh 10:14-15

Ik ben de goede herder: Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; Ik geef dan ook mijn leven voor mijn schapen.

Volgende mis Vorige mis