Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Dinsdag in de derde week van de Vasten

A Cubist Prayer (Anthony Falbo, 2012, © Anthony Falbo)
Mt 18:19-20

‘Ook verzeker Ik jullie: als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde, om het even wat, dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel. Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.’.

Volgende mis Vorige mis