Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Derde zondag van de Advent

Boy praying on his way home
Fil 4:5-7

Laat alle mensen uw minzaamheid zien. De Heer is nabij; maakt u over niets bezorgd, doch maakt aan God al uw wensen bekend door bidden en smeken en danken. En de vrede Gods, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jesus.

Volgende mis Vorige mis