Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Dertigste zondag door het jaar

Blind Beggar Bartimaeus (kevart, © kevart)
Mc 10:51-52

Jesus sprak tot hem: Wat wilt ge, dat Ik voor u doe? De blinde zeide Hem: Rabboni, dat ik zien zal. En Jesus sprak tot hem: Ga; uw geloof heeft u gered. En aanstonds zag hij weer, en volgde Hem op zijn weg.

Volgende mis Vorige mis