Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zevenentwintigste zondag door het jaar

Diptyque de Melun, à partir de la Vierge et l'Enfant entourés d'anges (Anvers) et Etienne Chevalier présenté par saint Etienne (Berlin)  (Jean Fouquet, between 1452 and 1458)
Heb 2:9

Maar wel zien we Jesus met glorie en luister gekroond, omdat Hij de dood heeft ondergaan; Hij, die een korte tijd beneden de engelen was gesteld, om door Gods genade de dood te smaken voor allen.

Volgende mis Vorige mis