Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zevenentwintigste zondag door het jaar

Crown of Thorns (Philippe de Champaigne)
Heb 2:9

Maar wel zien we Jesus met glorie en luister gekroond, omdat Hij de dood heeft ondergaan; Hij, die een korte tijd beneden de engelen was gesteld, om door Gods genade de dood te smaken voor allen.

Volgende mis Vorige mis