Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vierde Zondag van de Veertigdagentijd

Aachener Altar (Meister des Aachener Altars , 1515/20, Aachen Cathedral Treasury)
2 Kron 36:15-16

Wel liet Jahweh, de God hunner vaderen, hen onophoudelijk door zijn gezanten waarschuwen, omdat Hij medelijden had met zijn volk en zijn woonstede; maar zij verachtten de gezanten van God, sloegen zijn waarschuwing in de wind en spotten met zijn profeten. Zo barstte eindelijk de toorn van Jahweh tegen zijn volk los, en er was geen verbidden meer aan.

Volgende mis Vorige mis