Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Maria, Moeder van God

Icon of Jesus
Num 6:24-26

Jahweh zegene u, En behoede u; Jahweh doe zijn aanschijn over u lichten, En zij u genadig; Jahweh wende tot u zijn gelaat, En schenke u de vrede!

Volgende mis Vorige mis