Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Derde zondag van de Advent

De zeven werken van barmhartigheid - De gevangenen bezoeken (de Meester van Alkmaar)
Jes 61:2,1

Om het genadejaar van Jahweh te preken, De dag der wraak van onzen God. Om alle bedroefden te troosten, De geest van Jahweh, mijn Heer, rust op Mijl, Want Jahweh heeft Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om armen de blijde boodschap te brengen, Om te verbinden wiens hart is gebroken, Aan gevangenen verlossing te melden, Aan geboeiden bevrijding.

Volgende mis Vorige mis