Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zestiende zondag door het jaar

Blessed (Tyrus Clutter, 2010, © Tyrus Clutter)
rom 8:26-27

Eveneens komt ook de Geest onze zwakheid te hulp. Want we weten niet eens, wat we behoren te vragen; maar de Geest zelf smeekt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorgrondt, Hij weet, waar de Geest naar verzucht, en hoe Deze voor de heiligen smeekt naar Gods wil.

Volgende mis Vorige mis