Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Sacramentsdag

The Resurrected Christ (Anton Schmidt, 1750, Upper church, Calvary Banská Štiavnica, Slovakia)
1 Kor 10:17

Omdat het één brood is, vormen wij allen tezamen één lichaam, want allemaal hebben wij deel aan het ene brood.

Volgende mis Vorige mis