Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Paaszondag

Empty tomb at sunrise
Jh 20:1

Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald.

Volgende mis Vorige mis