Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Openbaring van de Heer

De wijzen die door de ster geleid worden (Gustave Doré)
Mt 2:1-2

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.’.

Volgende mis Vorige mis