Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

20 december

Matthew 1:23
jes 7:12-14

Maar Achaz zeide: Ik zal er geen vragen, en Jahweh niet tarten. Toen sprak hij: Luister dan, huis van David! Is het u niet genoeg, mensen ongeduldig te maken, dat gij ook het geduld van mijn God op de proef stelt? Daarom geeft de Heer zelf u een teken: Zie, de maagd zal ontvangen, en een zoon baren; zij zal hem noemen: "God-met-ons".

Volgende mis Vorige mis