Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

19 december

Contemporary Polish iconography (Greta Maria Leśko, © Greta Maria Leśko)
Lc 1:16-17

En vele kinderen van Israël zal hij bekeren tot den Heer hun God; hij zal voor Hem uitgaan met de geest en de macht van Elias, om de harten der vaders tot de kinderen terug te brengen, en de weerspannigen tot de gezindheid van rechtvaardigen, en den Heer een goedgestemd volk gaan bereiden.

Volgende mis Vorige mis