Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Drieëntwintigste zondag door het jaar

Destroyed Warsaw
Lc 14:26-27

Zo iemand tot Mij komt, en zijn vader niet haat, zijn moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, hij kan mijn leerling niet zijn. En wie zijn kruis niet opneemt, en Mij niet volgt, kan mijn leerling niet zijn.

Volgende mis Vorige mis