Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Twintigste zondag door het jaar

Crucifixion of Christ (Raven Wing Hughes, © Raven Wing Hughes)
Heb 12:1-2

Welnu dan, omringd van zulk een wolk van getuigen, laat ons iedere belemmering en hinder van zonde wegwerpen van ons, en dan met volharding de wedloop beginnen, die voor ons ligt; het oog gevestigd op Jesus, aanvang en einde van het geloof. Hij heeft in plaats van de vreugde, die Hem toekwam, een kruis op Zich genomen, en de schande niet geacht; maar is dan ook gezeten ter rechterzijde van Gods troon.

Volgende mis Vorige mis