Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Negentiende zondag door het jaar

Abraham prepares to sacrifice his son (David Binnig, © David Binnig)
Heb 11:17-19

Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaäk opgeofferd en zijn ééngeborene opgedragen, ofschoon hij de belofte had ontvangen, en tot hem was gezegd: "In Isaäk zal uw naam worden voortgeplant." Want hij was overtuigd, dat God machtig was, hem op te wekken zelfs uit de doden; vanwaar hij hem dan ook, om zo te zeggen, terug heeft ontvangen.

Volgende mis Vorige mis