Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zestiende zondag door het jaar

Christ in the House of Martha and Mary (Johannes Vermeer, ca. 1654 ,  National Gallery of Scotland, Edinburgh)
Lc 10:40

Marta had het heel druk met bedienen. Ze ging naar Jezus toe en vroeg: ‘Heer, laat het U koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dat ze mij komt helpen.’.

Volgende mis Vorige mis