Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vijftiende zondag door het jaar

De barmhartige Samaritaan (Meester van de Barmhartige Samaritaan, 1537, Rijksmuseum, Amsterdam)
Lc 10:33

Maar ook een Samaritaan, die op reis was, kwam voorbij; hij zag hem, en kreeg medelijden.

Volgende mis Vorige mis