Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Sacramentsdag

Christ Heals the Multitude (Jeff Hein, 2012, a christian temple in Honduras)
Lc 9:11

Maar het volk merkte het, en ging Hem achterna. Hij ontving ze, sprak tot hen over het koninkrijk Gods, en Hij genas, wie genezing behoefde.

Volgende mis Vorige mis