Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Heilige Drievuldigheid

Jesus and the Samaritan woman (Oleksandr Antonyuk, © Oleksandr Antonyuk)
Rom 5:1-2

Daar we dus door het geloof gerechtvaardigd zijn, zo laat ons de vrede bewaren met God door Jesus Christus, onzen Heer. Door Hem hebben we door het geloof toegang verkregen tot deze genade, waarin we vast zijn komen staan; door Hem ook roemen we in de hoop op de heerlijkheid Gods.

Volgende mis Vorige mis