Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zevende zondag van Pasen

Christ (Natalya Rusetska, © Natalya Rusetska)
Op 22:16-17

Ik, Jesus, heb mijn engel gezonden, Om u dit alles te betuigen ten behoeve der Kerken. Ik ben Davids Wortel en Spruit; De lichtende Morgenster! En de Geest en de Bruid zeggen: "Kom!" En hij, die het hoort, zegge: "Kom!" Wie dorst heeft, hij kome! Wie wil, neme het water des Levens, om niet!

Volgende mis Vorige mis