Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vijfde zondag van Pasen

The History of Redemption - I am making all things new (Chris Koelle, © Chris Koelle)
Op 21:5

En Die op de Troon is gezeten, sprak: Zie, Ik maak alles nieuw! En Hij vervolgde: Schrijf op! Want deze woorden zijn trouw en waarachtig.

Volgende mis Vorige mis