Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Derde zondag van Pasen

Ostermorgen am See (Sieger Köder, © Sieger Köder)
Jh 21:5-7

Jesus sprak tot hen: Jonge mannen, hebt gij wat vis? Ze antwoordden Hem: Neen. Hij zei hun: Werpt het net uit rechts van de boot, dan zult gij slagen. Ze wierpen het net uit; maar door het groot aantal vissen konden ze het niet meer ophalen. Nu sprak de leerling, dien Jesus liefhad, tot Petrus: Het is de Heer! Toen Simon Petrus hoorde, dat het de Heer was, deed hij, daar hij ontkleed was, zijn mantel om, en wierp zich in het meer.

Volgende mis Vorige mis