Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Derde zondag van Pasen

Christ in Glory in the Tetramorph (Graham Sutherland, Coventry Cathedral)
Op 5:13-14

En ieder schepsel in de hemel, op de aarde en onder de aarde, op de zee en al wat daarin is, hoorde ik roepen: Hem die zetelt op de troon En aan het Lam: Zij lof en eer en glorie, En kracht in de eeuwen der eeuwen! En de vier Dieren riepen: Amen! En de Oudsten vielen aanbiddend neer.

Volgende mis Vorige mis