Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Goede Vrijdag

Crucifixión (Picasso, 1930)
Jes 53:10

Neen, maar het had Jahweh behaagd, Hem door lijden te breken, En als waarachtig zoenoffer Zijn leven te nemen. Nu zal Hij zijn kroost zien in lengte van dagen, Als Hij volbracht heeft wat Jahweh behaagt.

Volgende mis Vorige mis