Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Goede Vrijdag

Christus  (Udo Braehler, 2006, © Udo Braehler)
Jh 19:4-5

Pilatus kwam weer naar buiten en zei: ‘Luister, ik laat Hem naar buiten brengen om u duidelijk te maken dat ik Hem volstrekt onschuldig acht.’ Jezus kwam dus naar buiten, met zijn doornenkrans en zijn purperrode mantel. ‘Hier is Hij dan – de mens’, zei Pilatus.

Volgende mis Vorige mis