Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Goede Vrijdag

Christ on the Cross (Diego Rodríguez da Silva y Velázquez, 1632, Museo del Prado, Madrid)
Jh 19:30

Toen Jezus van die wijn gedronken had, zei Hij: ‘Het is volbracht.’ Daarop boog Hij het hoofd en gaf Hij de geest.

Volgende mis Vorige mis