Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Goede Vrijdag

Christ Crowned with Thorns (Hieronymus Bosch, 1479 - 1516, National Gallery, London)
Jh 19:1-3

Toen liet Pilatus Jesus geselen. En de soldaten vlochten een kroon van doornen, en zetten ze Hem op het hoofd; ze wierpen Hem een purperen mantel om, traden op Hem toe, en zeiden: Wees gegroet, koning der Joden. En ze sloegen Hem in het gelaat.

Volgende mis Vorige mis