Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Palmzondag

The Entombment (Raphael, 1507,  Galleria Borghese, Rome)
Lc 23:53

Hij haalde het van het kruis, wikkelde het in linnen en legde Hem in een graf dat in de rotsen was uitgehouwen, en waarin nog niemand lag.

Volgende mis Vorige mis