Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Palmzondag

Lamentation (Pietro Lorenzetti, 1310-1329, Basilica Inferiore, Assisi)
Lc 23:53-55

Hij haalde het van het kruis, wikkelde het in linnen en legde Hem in een graf dat in de rotsen was uitgehouwen, en waarin nog niemand lag. Het was voorbereidingsdag en de sabbat zou zo aanbreken. De vrouwen die met Hem uit Galilea waren meegekomen, waren Jozef gevolgd en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin werd neergelegd.

Volgende mis Vorige mis