Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Palmzondag

Entry into Jerusalem (Pietro Lorenzetti, 1320, Basilica of San Francesco d'Assisi, Assisi)
Lc 19:35-38

En ze brachten het naar Jezus, legden hun kleren op het veulen en hielpen Jezus erop. En waar Hij reed, spreidden ze hun kleren op de weg. Hij kwam steeds dichter bij de stad. Waar de weg de Olijfberg afgaat begonnen al zijn leerlingen vrolijk en uit volle borst God te prijzen om alle machtige daden die ze hadden gezien. Ze riepen: ‘ Gezegend is de koning, die komt in de naam van de Heer! In de hemel vrede, glorie in de hoogste hemel!’.

Volgende mis Vorige mis