Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zaterdag van de tweede week van de Veertigdagentijd

De Verloren Zoon, uit Bijbelische Geschiedenis door Jos Keulers (J.J. Roman & Zonen, Roermond-Maaseik) (Jos Speybrouck, 1937)
Lc 15:21

“Vader,” zei de zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten.”.

Volgende mis Vorige mis