Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zaterdag van de tweede week van de Veertigdagentijd

Bible truths
mi 7:18-19

Welke God, die als Gij de zonde vergeeft, En de misdaad vergeet van de Rest van uw erfdeel; Die zijn gramschap niet eeuwig laat duren, Want Hij heeft de barmhartigheid lief! Hij zal zich weer onzer ontfermen, Met voeten treden onze schuld, En in de diepten der zee Slingert Hij al onze misdaden heen.

Volgende mis Vorige mis