Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Donderdag van de tweede week van de Veertigdagentijd

Don't trust in man
jer 17:5-7

Zo spreekt Jahweh! Vervloekt de man, die op mensen vertrouwt, En steun zoekt bij vlees, Maar wiens hart zich afwendt van Jahweh. Hij is als een struik in de woestijn, Die nimmer zegen ziet komen, Maar op de verschroeide bodem der steppe blijft staan, Op brak en onbewoonbaar land. Maar gezegend de man, die op Jahweh vertrouwt, En die zijn hoop stelt op Jahweh.

Volgende mis Vorige mis