Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Donderdag van de eerste week van de Veertigdagentijd

Bread and stones
mt 7:9-11

Of wie is er onder u, die aan zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt, of een slang, als hij om vis vraagt? Als gij dus, zondige mensen, aan uw kinderen goede gaven weet te schenken, hoeveel te meer zal dan uw Vader, die in de hemelen is, het goede geven aan wie het Hem vragen.

Volgende mis Vorige mis