Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vrijdag na Aswoensdag

De zeven werken van barmhartigheid - De vreemdelingen herbergen (de Meester van Alkmaar)
Jes 58:7-8

Is dat niet een vasten: Den hongerige uw brood reiken, Arme zwervers in huis opnemen; Den naakte kleden, dien gij ziet, Uw eigen broeder niet verstoten? Dan eerst zal uw licht als de dageraad gloren, En uw wonde spoedig genezen, Uw gerechtigheid voor u uitgaan, De glorie van Jahweh u volgen.

Volgende mis Vorige mis