Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vrijdag na Aswoensdag

Corazón Inmaculado de María de Fátima (Raul Bersoza, 2012, © Raul Bersoza)
Mt 9:14-15

Toen kwamen de leerlingen van Johannes naar Hem toe met de vraag: ‘Waarom vasten wij en de farizeeën zo vaak, maar doen uw leerlingen dat niet?’ Jezus zei hun: ‘Kunnen bruiloftsgasten soms rouwen zolang de bruidegom bij hen is? Maar er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen, en dan zullen ze vasten.’

Volgende mis Vorige mis