Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Aswoensdag

Der Mund kann lachen wenn das Herz auch traurig ist (Sieger Köder, © Sieger Köder)
Joël 2:12-13

Maar ook nu nog: Is de godsspraak van Jahweh, Keert tot Mij terug met heel uw hart, In vasten, wenen en rouw; Scheurt uw harten, niet uw kleren, Bekeert u tot Jahweh, uw God! Want Hij is genadig en barmhartig, Lankmoedig, rijk aan ontferming; Een, die spijt heeft over uw rampen.

Volgende mis Vorige mis