Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Achtste zondag door het jaar

Each tree is recognized by its own fruit
lc 6:43-45

Neen, er is geen goede boom, die slechte vruchten draagt; geen slechte boom, die goede vruchten draagt. Want iedere boom wordt aan zijn vruchten gekend; van doornen plukt men geen vijgen, en van een braambos snijdt men geen druiven. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart; maar de slechte mens brengt uit de slechte schat het slechte voort. Want de mond spreekt, waar het hart vol van is.

Volgende mis Vorige mis