Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vijfde zondag door het jaar

The mission of St. Peter (Jacob Jordaens, 1617, Sint-Jacobskerk, Antwerpen)
Lc 5:10

Ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die tot de gezellen van Simon behoorden. Maar Jesus zei tot Simon: Vrees niet; van nu af zult ge mensen vangen.

Volgende mis Vorige mis