Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Negentiende zondag door het jaar

Looking down on Rio de Janeiro
Jh 6:41-42

Intussen waren de Joden gaan morren omdat Hij gezegd had: ‘Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald.’ ‘Dit is toch Jezus, de zoon van Jozef?’ zeiden ze. ‘En zijn vader en moeder zijn hier toch bekend? Hoe kan Hij dan beweren: “Ik ben uit de hemel neergedaald”?’.

Volgende mis Vorige mis