Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Negentiende zondag door het jaar

Adoration
Ef 5:1-2

Weest dus navolgers van God, als zijn geliefde kinderen; en leeft in liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft gegeven als gave en offer, tot een lieflijke geur voor God.

Volgende mis Vorige mis