Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vijfde zondag na Driekoningen (herhaald)

Subway (Alexey Kondakov, © Alexey Kondakov)
Kol 3:14-17

‘Trekt over dit alles de liefde aan, die de band is der volmaaktheid. In uw harten heerse ook de vrede van Christus; want daartoe zijt gij tot één lichaam geroepen. Weest dankbaar bovendien! Moge Christus’ woord in u wonen in rijke overvloed! Leert en vermaant elkander met allerlei wijsheid! Looft God in uw harten op lieflijke wijze, met psalmen, gezangen en geestelijke liederen. En al wat gij doet, door woord of door daad, doet het in de naam van Jesus den Heer, en betuigt dan door Hem aan God den Vader uw dank!

Volgende mis Vorige mis