Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Allerzielen

First Holy Communion (Dave Manning, © Dave Manning)
Jh 6:51

‘Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, voor het leven van de wereld.’.

Volgende mis Vorige mis