Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vijfde zondag na Pasen

Come to me you weary one
Jh 16:25-27

Dit alles heb Ik tegen jullie gezegd in versluierende taal. Er komt een uur dat Ik geen versluierende taal meer zal gebruiken, maar onomwonden over de Vader zal spreken. Op die dag zullen jullie gaan bidden in mijn naam. Dat wil niet zeggen dat Ik jullie bij de Vader zal moeten aanbevelen, want uit eigen beweging houdt de Vader van jullie, omdat jullie van Mij hebben gehouden en geloofd hebben dat Ik van God ben uitgegaan.

Volgende mis Vorige mis