Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Octaafdag van Kerstmis

The Most Holy Name of Jesus (LordShadowblade, 2008, © LordShadowblade)
Lc 2:21

Een week later, toen de tijd gekomen was dat Hij besneden moest worden, kreeg Hij de naam Jezus, die door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen.

Volgende mis Vorige mis