Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Kerstmis

The Angels appearing to the Shepherds (William Blake, 1809, Whitworth Art Gallery)
Lc 2:13-14

Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden: ‘Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen heeft.’.

Volgende mis Vorige mis