Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Kerstmis

The Angel Appearing to the Shepherds (Thomas Cole, c. 1834, Chrysler Museum of Art - Norfolk (Va)  (United States - Norfolk, Virginia))
Lc 2:8-9

Nu waren er herders in die streek, die in het open veld overnachtten, en hun kudde bewaakten. Eensklaps stond er voor hen een engel des Heren, en de glorie des Heren omstraalde hen; een hevige vrees greep hen aan.

Volgende mis Vorige mis